Ettevõtte äriinfosüsteemide täislahendused

Tarkvara arendus nõuete süstematiseerimisest kuni valmis süsteemi paigalduseni

Teenused

Nõuete analüüs

Kogume, kaardistame ja analüüsime nõudeid infosüsteemile ning koostame BPMN äriprotsessi mudeleid (BPMN, EPC).

Töövahendid: Enterprise Architect, Bizagi, ARIS.

Infosüsteemide arendus

Arendame infosüsteeme frontendist backendi.

Kogemused: Java, PHP, C#, Laravel, PL/SQL, Oracle Application Express, VueJS, Angular JS, React, Drupal CMS, Oracle, PostgreSQL, MS-SQL, PostGIS, MapServer.

Infosüsteemide hooldus

Hooldame infosüsteeme s.h. parandame probleeme, teeme täiendusi, uuendame serverite tarkvara, uuendame infosüsteemide endi platvorme ja raamistikke.

Töövahendid: JIRA, GitLab Issues, OSTicket lõppkasutaja tugi.

Teostatud lahendused

Ettevõttel on pikaajalised kogemused suurte ja mitmetest tehnoloogiatest koosnevate infosüsteemide arendamisel ja hooldamisel. Lahendusi tarnivad eksperdid on sertifitseeritud tarkvara arendajad.

Võta ühendust

Tallinna Linnaplaneerimise Amet

Tallinna Geoportaal

Andmeregister detail- ja üldplaneeringute jaoks koos GIS toega. Liidestatud WFS ja WMS kaudu kaardiserveritega, kaardikihtide kuvamine. Loodud
paindlik kaardikihile joonistamise töövahend.

Tehniline lahendus: C#, Oracle, JavaScript, MapServer, Java mikroteenused

admon.live

Helivoogude analüüsija ning voogudest info tuvastaja. Lahendus tuvastab etteantud heliklipi alusel selle leidumise etteantud striimis reaalajas.
Leitud andmed koondatakse lõppkasutaja töölauale veebis.

Tehniline lahendus: C++, veebilahendus Laravel ja PHP ning VueJS PostgeSQL

Kultuuriministeerium

Toetuste menetlemise infosüsteem

Menetlustarkvara, mis võimaldab kasutajal esitada vastavalt valitud vormile taotluse projekti rahaliseks toetuseks ning ametnikul menetleda esitatud taotlust, sõlmida leping, teha väljamakseid ning jälgida toetatud projekti tulemusi läbi aruandluse.

Tehniline lahendus: põhilahendus PHP, PostgreSQL Laravel, VueJS, mis töötab Amazon Web Services serverite kõrgkäideldaval klastril ja toetab kuni 1000 paralleelset kasutajat.

Tarkvara ehitusprotsess ning paigaldus automatiseeritud GitLab CI/CD kaudu.

RMIT / Rahvusraamatukogu

Bibliofailide valideerimise ja arhiveerimise lahendus, mille raames valideeritakse failide vastavust PDF standardile ja TIFF standardile. Tarkvara töötleb kuni 10TB bibliofaile ööpäevas.

Tehniline lahendus: Spring Boot, PostgreSQL, mikroteenuslahendus.

GitLab CI/CD automaatne ehitamine ning paigaldus, Terraform kood Amazon Web Service instantide automaatseks juhtimiseks – kokku kasutatakse keskmises seades 8 AWS sõlme.

Riigikantselei / Tippjuhtide konkursiveeb

Tippjuhtide konkursiveeb on Riigikantselei digitaalne lahendus, mille põhiülesandeks on tagada avaliku teenistuse tippjuhtide värbamine, valik ja arendamine läbi online keskkonna.

Tehniline lahendus: Drupal CMS, MySQL, PHP 7

Terviseamet / Vaktsiinide tellimise ja jaotuse platvorm

Riigiülese vaktsiinide tellimise, jaotuse ja dokumentatsiooni vahetamise platvorm kõigi osapoolte vahel. Kasutajad Terviseamet, Haigekassa, perearstid, perearstikeskused, haiglad, logistikaettevõtted jms.

Tehiline lahendus: PHP8, Laravel 9, Postgres13 ja GitLab integratsioon Rancher Kubernets Cluster Helm kaartidega. Integreeritud Odoo ERP arvete liikumiste lahendustega.

Päästeamet / Lauaõppuste keskkond

Riigi kriisivõimekuse tõstmiseks loodud Päästeameti lauaõppuste läbiviimise keskkond, mis võimaldab koolitajal lihtsalt suhelda osalejatega üksikult kui ka kogu gruppi või hoopis erinevate gruppide lõikes. Osalejate vastuseid küsimustele saab koheselt analüüsida ja grupeerida. 

Tehiline lahendus: PHP Laravel 9, Vue 3 +websocket and PostgreSQL database.

 

 

Eesti Energia AS

Läbipääsusüsteemide haldusplatvorm

 Üleriigiliselt asuvale infrastruktuuri objektidele läbipääsu tagav lahendus koos lubade väljastamise ja ohutusjuhtumite menetlusega. Süsteem võtab arvesse suurettevõtte vajadusi ning oluliselt vähendab valdkonna halduskoormust.

Saada teade!

Kontor

Lelle 24, Tallinn 11318

Helista

(+372) 6 181 774